Schermafbeelding 2013-09-18 om 08.04.15

Bizerba – Wegingen via Microsoft Dynamics NAV

Het koppelen van Microsoft Dynamics NAV aan Bizerba weegtoestellen (GLMI) is een grote meerwaarde.De toegevoegde waarde van dit soort implementatie is tweeledig: enerzijds wordt de sturing rechtstreeks vanuit Microsoft Dynamics NAV verzorgd en anderzijds wordt de terugkoppeling van de weging rechtstreeks in Microsoft Dynamics NAV gevoed.

Onderstaande foto’s en commentaar zijn geen codereview, maar geven een globaal en praktisch overzicht van de architectuur die we recent implementeerden.

Het gehele proces, beschrijft de initiële aansturing vanuit Microsoft Dynamics NAV tot en met de terugkoppeling door Bizerba. Het begint bij het opstarten van een productie order. Deze opdracht zal aan de hand van de instellingen in Microsoft Dynamics NAV automatisch, het Bizerba weegtoestel opstarten en je artikel vanuit Microsoft Dynamics NAV doorsturen.

Schermafbeelding 2013-09-18 om 08.03.51

– Het is mogelijk om aparte instellingen te hebben per artikel, hetgeen mogelijk maakt verschillende artikels flexibel in te stellen en ze tegemoet te komen aan de verschillende specifieke eisen.

– Indien er meerdere Bizerba weegtoestellen (GLMI) aanwezig zijn laat de software toe om verschillende artikels (standaard) te laten opstarten op verschillende vooraf gedefinieerde GLMI’s.

– Elke weging die er gebeurd kan onderworpen worden aan gewichtsklassen. Zo is het mogelijk om een boven- en ondergewicht in te stellen per artikel.

– De gewichtsoptie is eveneens instelbaar op basis van een specifiek artikel. Mogelijkheden in deze zij onder meer gewogen gewicht, vaste prijs, vast gewicht en een vaste waarde.

– Het tarragewicht is vrij te bepalen. Op deze manier, kan er per artikel een vast tarragewicht doorgegeven worden, hetgeen Bizerba toelaat de nodige berekeningen te doen.

– Ook kan aangegeven worden welke drukker (in casu, boven- en/of onderdrukker) Bizerba dient aan te sturen bij het drukken van een etiket. Deze setup biedt als mogeliheid om de snelheid van de banden te stellen, net zoals de hoogte van de drukker ten opzichte van de band.

– Terwijl de layout van het etiket apart dient te worden opgemaakt in Bizerba Label Designer, kan deze wel al onderaan gekoppeld worden, afhankelijk van het artikel in kwestie.

Eens deze setup afgerond is, kunnen we via ons productieorder via de functie ‘Start’ uitvoeren.

Schermafbeelding 2013-09-18 om 08.04.05

Deze functie start de dedicated Microsoft Dynamics NAV Application Server op, die op zijn beurt de gegevens naar het weegtoestel te sturen. Eens deze succesvol verstuurd zijn, zullen de banden automatisch starten en kan u onderstaand scherm zien op het weegtoestel.

Schermafbeelding 2013-09-18 om 08.04.15

Vanaf nu kunnen de werknemers de producten beginnen wegen, in ons voorbeeld ‘Makreelfilet met Peper’.

Schermafbeelding 2013-09-18 om 08.04.26

Deze te wegen artikel passeren langs de Bizerba weegschaal en komen vervolgens via de Microsoft Dynamics NAV Application Server in Microsoft Dynamics NAV terecht. Vanaf nu is de klant vrij om de gewichten te gebruiken in Microsoft Dynamics NAV. De uitgewerkte methode, zoals wij deze gebruiken, beschrijven we hieronder in groter detail.

Na een aantal wegingen dienen er verschillende labels uitgeprint te worden. Deze labels omvatten een innerpacklabel, kratlabel en palletlabel. De sommatie van de wegingen gebeurt in Microsoft Dynamics NAV, van waaruit we bepalen we welk label waarop geprint dient te worden, evenals het bijhorden gewicht. De printing gebeurd momenteel met een Zebra thermal printer. Deze opzet gebeurt ook per artikel, al kan dit, in het productieorder ten allen tijde worden aangepast.

Youtube : http://www.youtube.com/watch?v=8iFP2Oyia-k

Eens deze labels toegevoegd zijn, worden de kratten gescand middels RFID. Deze zal de RFID tag uitlezen en vervolgens naar Microsoft Dynamics NAV, hetgeen toelaat om deze gegevens te koppelen aan het actieve productie-order. Het uitlezen van een RFID-tag hebben we visueel weergegeven door middel van een licht- en geluidstoren. Een groen licht duidt op het succesvol gelezen van de tag, inclusief het wegschrijven van de bekomen data in Microsoft Dynamics NAV.

Youtube : http://www.youtube.com/watch?v=NPFu08CLKD8

Schermafbeelding 2013-09-18 om 08.05.03

Na het ‘Stoppen’ van een productie order zijn de gescande aantallen terug vinden op de productiekaart. Onderaan kan de klant de instellingen nakijken dewelke de frequentie waarop een label dient te worden uitgeprint.

Schermafbeelding 2013-09-18 om 08.05.12

Hieronder kan u een globaal overzicht vinden van de productielijn.

Schermafbeelding 2013-09-18 om 08.05.22

Schermafbeelding 2013-09-18 om 08.05.47

Speciale dank aan Jochen Thieren van Bizerba België voor zijn visie en inzet om dit project tot een goed einde te laten komen.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *